צוות אקרניניו

חברת אקרניניו 


שמעון ניניו
שמעון ניניו
אני חי את תחום ההקרנות וידאו והאירועים כבר 25 שנה.

בין עבודותיי באירועים ניהלתי פרויקטים בתחום ההקרנות וידאו ובאירועים בכלל.
להמשך...
משה ניניו
משה ניניו
מכניסתי לשוק העבודה אני נמצא בתכחום האירועים, הקרנות וידאו כבר 18 שנה.

בין עבודותי באירועים נהלתי פרויקטים וצוותים בתחום ההקרנות וידאו ,כנסים ובאירעים בכלל.
להמשך...